Kilka słów podsumowania

W dniach 20 – 21 maja w Zespole Szkół, CKU w Gronowie odbyły się uroczyste obchody 70-lecia istnienia szkoły. Wydarzeniu towarzyszył coroczny festyn środowiskowy „Wiosna w Gronowie” – w tym roku pod hasłem „Spotkania pokoleń” oraz podsumowanie projektu „Jugend prägt Europa”.

 

            Jubileusz 70-lecia był niezwykłym wydarzeniem w życiu naszej szkoły, na którą składają się uczniowie, nauczyciele, pracownicy, absolwenci, a nawet mieszkańcy Gronowa. Było to wydarzenie, które stworzyło okazję do prześledzenia i oceny dorobku edukacyjnego i wychowawczego oraz do przypomnienia tych, których ofiarność i praca zdecydowały o sukcesie szkoły i sukcesie pojedynczych ludzi.

Obchody 70-lecia odbywały się 20 i 21 maja 2016 roku i składały się na nie trzy wydarzenia: podsumowanie projektu „Jugend prägt Europa”, Jubileuszowe Obchody połączone ze Zjazdem Absolwentów i coroczny Festyn środowiskowy „Wiosna w Gronowie”.

W dniu 20 maja, w piątek odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca projekt „Jugend prägt Europa” realizowany w ramach programu unijnego Erasmus +, przy którym współpracowaliśmy ze szkołami z Belgii (Eupen), Niemiec (Regensburg), Węgier (Dunaujvaros) i Turcji (Kocaeli).  Jego głównym celem było wykonanie przez uczniów wszystkich szkół prasy do wytłaczania „monet” z wizerunkiem europejskim. Celem było także poszerzenie wiedzy z zakresu technologii mechanicznej, rysunku technicznego, zasad projektowania, ekonomii, marketingu i języka niemieckiego, ponieważ w ramach realizacji projektu organizowane były zajęcia dodatkowe między innymi  z oprogramowania CAD, języka niemieckiego i marketingu. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych do szkół partnerskich. Podczas konferencji uczestnicy projektu obejrzeli recital piosenek niemiecko i anglojęzycznych oraz obejrzeli prezentacje ze wspomnieniami z realizacji projektu, na koniec odbyła się uroczysta prezentacja pracy do monet – efektu pracy uczniów uczestniczących w projekcie.

Sobota 21 maja 2016 roku była dniem uroczystości jubileuszowych połączonych z corocznym, tradycyjnym Festynem środowiskowym ”Wiosna w Gronowie”. Na uroczystości obchodów 70-lecia szkoły przybyło wielu znamienitych gości: parlamentarzyści i posłowie: Pan Jan Ardanowski i Pan Arkadiusz Myrcha, senator Przemysław Termiński, przedstawiciele Zarządu Powiatu Toruńskiego z Gospodarzem, Panem Mirosławem Graczykiem – Starostą Toruńskim oraz wicestarostą Panem Andrzejem Siemianowskim, przedstawicieli Gminy Lubicz, z Wójtem Gminy, Panem Markiem Olszewskim, wójtowie i burmistrzowie, sołtysi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, radni sejmiku wojewódzkiego. Przybyli przedstawiciele instytucji rolniczych, takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Panią Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Katarzyną Kaczmarek-Sławińską, przedstawiciele i dyrektorzy szkół rolniczych oraz szkół zaprzyjaźnionych, przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia, Kuratorium Oświaty: Pani Barbara Wolska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu. Pojawili się goście z firm i instytucji współpracujących z naszą szkołą, przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Agnieszka Janiaczyk – Dąbrowska, byli dyrektorzy: Pani Maria Będlin, Pan Marek Janiszewski, Pan Ignacy Izydorczyk. Wcześniej szkołę odwiedzili także: Pani Halina Oczachowska i Pan Stanisław Giziński. W obchodach wzięli udział goście z zagranicy, przedstawiciele szkół biorących udział w projekcie „Jugend prägt Europa” oraz przedstawiciele i dyrektorzy szkół z projektu „Szkoła przyszła do Ciebie” oraz przyjaciele szkoły i sponsorzy uroczystości: Pan Grzegorz Jarzyński z Firmy Elpigaz oraz przedstawiciele firm: Marstal, Daw-Trans, Interset, Dom Pomocy Społecznej Browina i Toyota Bednarscy.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Uroczystą Mszą Świętą w Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Gronowie – koncelebrowaną przez księży absolwentów szkoły: ks. Jacka Wróblewskiego, ks. Piotra Rutkowskiego, ks. Waldemara Konczalskiego ks. Marka Topolewskiego oraz ks. Marcina Jędraszka, obecnego nauczyciela religii w Zespole Szkół, CKU w Gronowie pod przewodnictwem księdza kanonika Feliksa Wnuka-Lipińskiego. W uroczystej mszy udział wzięli: poseł na sejm, Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Starosta Powiatu Toruńskiego, Pan Mirosław Graczyk, Przewodniczący rady Powiatu Toruńskiego, Pan Tomasz Zakrzewski, były Dyrektor szkoły, Pan Ignacy Izydorczyk oraz obecny Dyrektor Zespołu Szkół w Gronowie, Pan Zbigniew Piotrowski.

Po Mszy Świętej, o godzinie 12:00 odbyła się Uroczysta gala obchodów 70-lecia Szkoły, którą poprowadził konferansjer, absolwent szkoły, Pan Krzysztof Bogalecki. Gospodarz tego wydarzenia, Dyrektor szkoły, Pan Zbigniew Piotrowski przywitał w swym przemówieniu wszystkich zebranych absolwentów i gości, podziękował za pamięć i głoszenie dobrego imienia szkoły, o czym świadczą posyłane do nas dzieci i wnuki, siostry, bracia oraz poleceni znajomi. Szczególnie ciepło Pan Dyrektor przywitał byłych dyrektorów szkoły i wręczył im kwiaty jako dowód wdzięczności i podziękowań za trud włożony w nauczanie i wychowanie gronowskiej młodzieży. Pan Dyrektor powitał także wszystkich, którzy tworzyli, bądź tworzą historię gronowskiej szkoły.

Ważnym momentem podczas Jubileuszu było wręczenie nowego sztandaru ufundowanego przez Powiat Toruński. W swym przemówieniu Pan Dyrektor nawiązał do znaczenia symbolu jakim jest właśnie sztandar, który stanowi znak tożsamości wspólnoty, podkreślił także rangę jego poświęcenia, podczas którego sztandar nabiera nie tylko świeckiego, ale i religijnego wymiaru, co powoduje, że należy oddawać mu należne honory. Pan Zbigniew Piotrowski w tym miejscu podziękował Powiatowi Toruńskiemu za ufundowanie sztandaru oraz zadeklarował, że społeczność szkolna będzie go traktować jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji. Po przemówieniu Pana Dyrektora nastąpiła uroczysta chwila poświęcenia nowego sztandaru przez księdza kanonika Feliksa Wnuka – Lipińskiego i wręczenia go przez Starostę Toruńskiego, Pana Mirosława Graczyka, Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, który z kolei przekazał go pocztowi sztandarowemu jako przedstawicielom społeczności szkolnej. Nowy sztandar szkoły ma kształt kwadratu, rewers jest koloru bordowego, na tym tle umieszczono godło państwowe, czyli białego orła z głową ozdobioną złotą koroną, zwróconą na prawo. Awers jest w kolorze ciemnej zieleni, w środkowej części umieszczone jest logo szkoły, wokół złotymi literami wykonany jest napis pełnej nazwy szkoły. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Małej Ojczyzny, do której przynależymy.

Po prezentacji nowego sztandaru Pan Dyrektor poprosił o zabranie głosu przybyłych gości. W tej części swoje przemówienia i gratulacje dla szkoły przekazali: Senator RP, Pan Przemysław Termiński, Starosta Toruński, Pan Mirosław Graczyk, Wójt Gminy Lubicz, Pan Marek Olszewski, Naczelnik Wydziału i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Pan Andrzej Owczarz, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, reprezentująca Prezydenta Torunia Michała Zalewskiego, Pani Katarzyna Nowicka – Skuza, Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz, Pani Hanna Anzel, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Obchody 70-lecia, na czele z Panem Grzegorzem Jarzyńskim oraz przedstawiciele wszystkich zaproszonych instytucji.

Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpiła uroczysta chwila wręczenia naszej szkole Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, przyznanego przez Zarząd Powiatu Toruńskiego, który wręczyli Dyrektorowi Zbigniewowi Piotrowskiemu Panowie: Starosta Mirosław Graczyk i Przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Zakrzewski.

Podczas gali Zespół Szkół, CKU w Gronowie zaszczycił wybranych gości tytułem Przyjaciela Szkoły, a to zacne miano otrzymali: Mirosław Graczyk, Tomasz Zakrzewski, Andrzej Siemianowski, Dariusz Meller, Danuta Jabłońska – Drążela, Czesław Makowski, ks. Kan. Feliks Wnuk-Lipiński, Marek Olszewski, Hanna Anzel, Ewa Fijałkowska, Barbara Wolska, Waldemar Bartkowiak, Eugeniusz Lewandowski, Czesław Stawikowski i Urszula Lewandowska. Ten zaczytny tytuł otrzymali również byli dyrektorzy szkoły: Stanisław Giziński, Ignacy Izydorczyk, Marek Janiszewski, Maria Będlin, Halina Oczachowska. Także goście z zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy zostali uhonorowani statuetką Przyjaciela Szkoły: Bronius Sadula z Poniewieża, z Litwy, Elena Pelakauskiene, z Wilna, z Litwy, Karl Kirchberger, z Regensburga, z Niemiec, Refik Sargin, z Kocaeli, z Turcji, Csaba Gyöngyössy, z Dunaujvaros, z Węgier, Guido Theissen, z Eupen, z Belgii i Hartwig Grasse, z Regensburga, z Niemiec. Tytuł ten otrzymali też absolwenci szkoły, pracodawcy oraz sponsorzy uroczystości: Grzegorz Jarzyński prezes Firmy Elpigaz, głównego sponsora Jubileuszu, Marek Hilderbrandt, przedsiębiorca z Brodnicy, Mariusz Borkowski – właściciel firmy Marstal, Dawid Kujawski  – prezes zarządu firmy Daw – Trans, Andrzej Szyszkowski z firmy Interset, Anna Woźniak – Margol z Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz Firma Toyota Bednarscy.

Po części oficjalnej została przybyłym gościom zaprezentowana część artystyczna przygotowana przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, którzy zabrali zebranych w historyczną podróż śpiewając piosenki z lat 40-tych, w których powstała nasza szkoła, aż po współczesne.

Po uroczystej gali goście i przybyli absolwenci udali się do głównego budynku szkoły, gdzie w auli odbył się poczęstunek, na głównych holach można było przenieść się w przeszłość oglądając wystawę, w czytelni Biblioteki absolwenci wracali wspomnieniami do lat szkolnych oglądając stare kroniki. Wiele niezapomnianych emocji przyniosły wszystkim klasowe spotkania po latach z kolegami i nauczycielami oraz wychowawcami. Było wiele radości, łez wzruszenia i wspomnień.

Jednocześnie, w godzinach popołudniowych, na terenie szkoły odbywał się coroczny Festyn „Wiosna w Gronowie” pod hasłem: „Spotkania pokoleń”. Uczniowie zaprezentowali przygotowane specjalnie na tę okazję występy artystyczne i pokazy fitness. Zebrana publiczność mogła zobaczyć występy małych artystów ze Szkół Podstawowych z Gronowa i Młyńca oraz grupy tanecznej „Defense”. Atrakcją tego dnia był również koncert orkiestry dętej gminy Obrowo, której dyrygował włoski wirtuoz Paulino Taica Frias, mocne brzmienia zaprezentował rockowy zespół „CI-HO”. Zebrani goście mogli obejrzeć wystawy sprzętu wojskowego i maszyn rolniczych oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół, CKU w Gronowie. Uczestnicy wspominanego projektu „Jugend prägt Europa” zaprezentowali na scenie tłoczenie monet przy pomocy wykonanej prasy. Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci. Zwieńczeniem festynu było tradycyjne losowanie nagrody – roweru górskiego ufundowanego przez gospodarzy.

Obchody Jubileuszu uświetnił Bal Absolwentów, na którym wszyscy bawili się do białego rana. Zwieńczeniem obchodów 70-lecia istnienia szkoły stała się publikacja „Szkoła, do której warto powracać” stworzona specjalnie na to wydarzenie przez zespół redakcyjny składający się z dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Gronowie, pod redakcją naczelną Pań historyczek: Marii Wojciechowskiej i Marty Glubiak. Książka zawiera rys historyczny szkoły, kalendarium, opis obecnego stanu i bazy dydaktycznej oraz oferty edukacyjnej, spis pracowników i absolwentów, wspomnienia i ważne wydarzenia, które znacząco wpłynęły na rozwój naszej szkoły oraz zdjęcia, które oddają ducha Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, przyjaznej szkoły, która czeka na nowoprzybyłych i szkoły, do której warto powracać…